Ulusal Katalog

Erişim Adresi: http://www.toplukatalog.gov.tr/

Toplu Katalog, Türkiye’deki başta üniversite kütüphaneleri olmak üzere belli başlı bilgi merkezlerinin kataloglarını bir ara yüzden sorgulamaya aracılık eder. Özellikle aranan bir kaynağın hangi bilgi merkezlerinde olduğunu tespit etmek ve o kaynağa ulaşmada önemli bir bir işleve sahiptir.